Thể lệ cuộc thi

1. Đối tượng: Tất cả các tác giả Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.

 

2. Cách thức tham gia:

- Bước 1: Tác giả giới thiệu tác phẩm và tối đa 10 chương đọc thử tại group "CỘNG ĐỒNG VIẾT WAKA"

- Bước 2: Tác giả sáng tác tại website này, bấm THAM GIA CUỘC THI để bắt đầu sáng tác, sau đó kêu gọi độc giả đọc truyện, comment, đề cử...

 

3. Độ dài tác phẩm: 60.000 từ đến 120.000 từ

 

4. Các chặng của cuộc thi

- Ngày 17/4/2023: bắt đầu nhận tác phẩm

- Ngày 30/6/2023: trao Giải lượt đọc lần 1 - Tác giả không bắt buộc phải hoàn thành tác phẩm

- Ngày 30/9/2023: kết thúc việc nhận tác phẩm

- Ngày 01/10/2023 - 31/10/2023: trao Giải lượt đọc lần 2 và Giải tổng kết của Ban giám khảo - tác giả bắt buộc phải hoàn thành tác phẩm

 

5. Cơ cấu giải thưởng

- Giải lượt đọc

01 giải nhất: 5 triệu + quà hiện vật

01 giải nhì: 3 triệu + quà hiện vật

05 giải ba: 1 triệu + quà hiện vật

- Giải ban giám khảo

01 giải nhất: 30 triệu + quà hiện vật và cơ hội trở thành tác giả độc quyền

01 giải nhì: 20 triệu + quà hiện vật và cơ hội trở thành tác giả độc quyền

01 giải ba: 10 triệu + quà hiện vật và cơ hội trở thành tác giả độc quyền

 

6. Quy định của cuộc thi

- Tuân theo những quy định tại: Xem tại đây

- Không gian lận, lập nhiều tài khoản để đẩy lượt đọc, lượt đề cử. Nếu bị phát hiện thì sẽ hủy bỏ quyền tham gia cuộc thi của tác giả/hủy bỏ giải thưởng trong trường hợp đã công bố.

- Mỗi tác giả chỉ được có tối đa 2 tác phẩm chưa hoàn thành tại một thời điểm

- Tác giả phải hoàn thành truyện trong khoảng thời gian nhận tác phẩm. Đến hết ngày 30/9/2023, tác phẩm nào chưa hoàn thành sẽ bị hủy bỏ quyền xét giải

- Tác giả không yêu cầu gỡ truyện/khóa truyện trước thời hạn công bố kết quả

- Tác giả có thể đăng miễn phí truyện tham gia trên các nền tảng khác (facebook cá nhân, page cá nhân, wattpad) theo yêu cầu sau:

   + Không đăng quá 10% nội dung toàn bộ tác phẩm

   + Không đăng trước khi đăng trên nền tảng của Waka

   + Với những tác phẩm đã đăng tại các nền tảng khác, cần phải dừng đăng và báo lại với admin để xem xét từng trường hợp cụ thể

- Sau khi công bố kết quả:

   + Tác giả không được yêu cầu gỡ/khóa truyện trên nền tảng

   + Tác phẩm đạt giải: Waka độc quyền khai thác trong vòng 5 năm

- Trong bất kỳ trường hợp nào, Ban tổ chức cuộc thi cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về thí sinh hoặc bất kỳ người nào cho bất kỳ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại trong kinh doanh hoặc lợi nhuận, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin của các tác phẩm dự thi.

- Tác giả tự chuẩn bị bìa, Waka không chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền bìa. Kích thước bìa chuẩn: 800x1170. Tác giả có thể sử dụng mẫu bìa có sẵn tại: Xem tại đây

 

list-submission

Bạn chưa tham gia bài viết nào. Hãy tham gia cuộc thi ngay nhé!